Soukromá česko-anglická školka pro děti od 18 měsíců do 6 let.

S dětmi pracujeme podle vlastních unikátních osnov, které přímo pro nás sestavují odborníci na předškolní vzdělávací systémy po celém světě. Samozřejmostí je, že naši pedagogové jsou vybíráni s tou největší péčí.

Protože jsme zařízení rodinného typu, přistupujeme ke každému dítěti podle jeho potřeb a zároveň úzce a účinně spolupracujeme s Vámi — rodiči, protože právě Vy jste našimi nejdůležitějšími partnery na společné cestě s dětmi za poznáním. Rádi se s rodiči setkáváme na společenských akcích, jako jsou rodinná grilování na zahradě školky, Den dětí nebo vánoční a letní besídky.

Děti máme ve školce rozdělené podle věku tak, aby se každému mohl daný pedagog maximálně věnovat. U předškoláků dbáme na nejvyšší počet 12 dětí na učitele a maximálně 6 u dětí mladších tří let.

Náš systém nabízí celostní rozvoj dětí i aktivní výuku českého a anglického jazyka. Zároveň ve třídách citlivě používáme to nejlepší, co mohou nabídnout moderní technologie. Naši výuku obohacují interaktivní tabule Promethean a iPady.

Děti v naší školce experimentují, tančí, hrají si, poznávají svět kolem sebe, ale především jsou spokojené a šťastné — a to nám dělá největší radost.

Náš projekt Zkvalitnění a podpora práce s dětmi předškolního a jesličkovského věku v Lipa mateřská škola s.r.o., číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0003092 byl úspěšně podpořen v rámci výzvy č. 02_16_023 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ pro Prahu v prioritní ose 3 OP a v současné době probíhá jeho realizace. Více o projektu zde.

Principy učení v mateřské škole

Věříme, že učení by mělo být poutavé, interaktivní, zábavné a mělo by zahrnovat vše, do čeho se děti budou chtít samy zapojit. Právě proto v Lipa Preschool zakládáme výuku na čtyřech klíčových principech učení. Svědčí o tom prostředí našich tříd, přístup našich učitelů a celkově způsob našeho života.

Pilíře

Znalosti

Věříme, že základem učení je předávání kvalitních poznatků. Naším cílem je poskytnout dětem materiály, informace a podporu, a umožnit jim tak najít jejich vlastní způsob uchopení nových znalostí. Při výuce zohledňujeme, že se každé dítě učí vlastním tempem, které mu nejlépe vyhovuje. Využíváme přirozenou dětskou zvědavost, která je sama vede za dalším poznáváním.

Tvořivost

Pokud jste někdy sledovali své dítě si hrát, pak víte, že v každém se skrývá nadějný umělec, hudebník či vědec! Kreativita je v povaze každého dítěte. My věříme, že by se kreativita neměla limitovat jen hodinami kreslení. Děti by měly mít možnost vyjádřit se v každé oblasti svého života. Není snad možné naučit základy matematiky pomocí kreslení? Učit děti jazyk za pomoci tance a pohybu? My v mateřské škole Lipa využíváme přirozenou kreativitu dítěte na maximum. Slouží nám k tomu osnovy, které rozvíjejí dětskou touhu poznat svět z jiné perspektivy.

Zábava

Zábava je zásadní součástí všeho, co děláme. Učení musí bavit, aby ho děti měly rády, a co je důležitější, aby v něm rády pokračovaly. Naše osnova je navržena tak, aby byl její základní stavební pilíř – hra a zábava – přímo v jejím středu. Když si děti učení užívají, více se zapojují a stávají se zvídavými. Potom samy aktivně vyhledávají další činnosti a chtějí zdolávat větší vzdělávací výzvy.

Inspirace

Inspirace je náš poslední, ale snad nejdůležitější pilíř vzdělávání. Výuka může být zábavná a plná nových poznatků v kreativním prostředí, ale když není dostatečně inspirativní, nemůže být úspěšná. Děti mají rády objevování nového a neznámého. Náš poslední pilíř vzdělávání je přítomný ve všem, co děláme. Jsme velmi hrdí na to, že inspirujeme děti, aby hledaly své vlastní příležitosti k učení, a pak jim při jejich objevitelském dobrodružství pouze poskytujeme podporu. Jde o náročný úkol, a proto se snažíme neustále hledat nové a zajímavé způsoby, jak ho dobře plnit. Touhou celého našeho týmu je především inspirovat naše děti, aby dokázaly naplno využít svůj potenciál.

Náš tým

Členy našeho pedagogického týmu jsou kvalifikovaní pedagogové a rodilí mluvčí angličtiny. Ti přistupují k dětem individuálně a s láskou. Přizpůsobují se potřebám Vašich dětí a samozřejmě Vás rodičů.

Kristýna
Ředitelka mateřské školy
Kristýna se narodila v Praze a pochází z multikulturní a umělecké rodiny. Vystudovala Výtvarnou školu Václava Hollara, obor Propagační výtvarnictví. Poté vystudovala obor Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a získala bakalářský titul. Během studia cestovala po Evropě. Vztah k dětem má od mala, jelikož vyrůstala ve velké rodině plné dětí. Ve volném čase ráda čte tlusté knihy, chodí na dlouhé procházky do přírody a tráví čas s rodinou. Jezdí na koni a nejraději tráví čas buď na zahradě, nebo u svých příbuzných v jižní Francii.
Specializuje se na výtvarnou výchovu, pohybovou výchovu (jóga, ranní cvičení) a v neposlední řadě je schopna obsáhnout předškolní přípravu pro děti před vstupem do první třídy. „Je pro mne radost být součástí výchovy dětí a jejich vzdělávání do budoucnosti. Za svou práci cítím velikou odpovědnost, a proto ji dělám svědomitě a s láskou.”

Erika
Koordinátorka školky
Erika již druhým rokem zastává pro Lipa školku i Lipa Learning celou paletu funkcí. Je spojkou mezi provozovatelem školky Lipa Learning a školkou samotnou. Do její kompetence spadá jednání s potenciálními i stávajícími klienty, back office management, související administrativní úkony a v neposlední řadě nábor těch nejlepších ve svém oboru. Má pozitivní, ochotnou, energickou povahu a zbožňuje děti. Vše, co dělá, se nese v duchu přesvědčení, že „nic není nemožné“.

Hannah
Třída Králíčků
Hannah pochází z amerického Baltimoru, ale již čtvrtým rokem žije v Praze. Nějaký čas studovala na Karlově univerzitě, ale svá bakalářská studia dokončila v Americe. Poté se natrvalo odstěhovala do Prahy, kde začala učit děti – nejprve v jazykové škole a posléze ve školce.
Má dlouholeté zkušenosti s hlídáním a opatrováním dětí – částečně i proto, že pochází z opravdu veliké rodiny (má tři sestry a spoustu bratranců a sestřenic). Ráda učí děti vařit, protože je přesvědčená, že děti se mnohem lépe učí, když si mohou vše samy vyzkoušet a zapojit přitom všechny smysly. Kreativita a energie předškolních dětí ji velmi inspiruje a nabíjí. Ve svém volném čase ráda cestuje, surfuje a hraje roller derby.

Anna
Třída Králíčků
Anna studovala osmileté gymnázium v České Lípě a nyní dokončuje bakalářský program v oboru Speciální pedagogika – Vychovatelství. Praktické zkušenosti má s dětmi od batolecího období až po školní věk, včetně zkušeností s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami a dětmi s různými formami postižení.
Při práci s dětmi se vždy snaží o pozitivní přístup a disponuje schopností řešit problémy s klidem. Je výtvarně založená, ale problémy jí nedělá ani sport. Ráda cestuje a poznává nové kultury.

Jarmila
Hospodyně školky
Jaruška má mnohaleté zkušenosti s marketingovými výzkumy a v oblasti produkčních mediálních činností. Mimo jiné se podílela na studiích senzoriky, zdraví, zájmů a životního stylu předškolních a školních dětí, mapovala také problematiku ohrožených dětí. Zastává nejdůležitější motto za všech – aby každé dítě prožilo šťastné dětství v rodině a bylo obklopené láskou a porozuměním.
Jaruška miluje jaro na zahrádce, kdy se vše po zimě probouzí. Ze semínek s dětmi pěstuje rostlinky a společně si hrají na zahradníčky. Děti vede k vnímání přírody a učí je, jak ochraňovat vše živé kolem nás.

Anna
Třída Delfínků
Anna pracuje s dětmi různého věku už od svých 15 let. Když se po maturitě rozhodovala, co by chtěla v budoucnu dělat, věděla, že by ráda pracovala s dětmi a věnovala se činnosti, která má smysl. Vystudovala tedy Učitelství pro MŠ na UK v Praze. Chtěla si ale rozšířit obzory, a protože ji vždy zajímala psychologie, rozhodla se vystudovat ještě ji (také na UK v Praze).
Kromě studia Annu velmi baví tanec, kterému se věnuje již dlouhou dobu, miluje také přírodu a poznávání všech koutů světa a různých kultur – je skutečně vášnivou cestovatelkou. Všechny své volné chvíle se snaží aktivně prožít s přáteli u zajímavých činností nebo se svou rodinou. Nemá ráda stereotyp, a i proto ji její práce tolik baví. Děti jí do života přinášejí chuť tvořit, nutí ji neustále vymýšlet něco nového a nabíjejí ji pozitivní energií.

Komunikace s rodiči

Považujeme za velmi důležité, aby rodiče byli informováni o aktivitách mateřské školy. Veškeré informace zasíláme rodičům na předem zjištěné emailové adresy a zároveň tyto informace visí na nástěnkách v budovách školky.

Měsíčně zasíláme:

  • Newsletter s přehledem akcí Lipa Preschool
  • Vzdělávací plán pro jednotlivé třídy
  • Plány jednotlivých kroužků pořádaných mateřskou školou
  • Informace ohledně psychologické či logopedické diagnostiky
  • Informace o fotografování dětí
  • Informace o případných změnách v rozvrhu
  • Informace o plánovaných výletech

Ročně zasíláme:

  • Kalendář na školní rok
  • Vzdělávací plán s tématy na celý školní rok
  • 2x ročně reporty o progresu dítěte

Kdo je Lipa Learning

Posláním Lipy je podpora vyváženého a komplexního rozvoje předškolních dětí na celém světě. Zaměřujeme se na oblast předškolního vzdělávání prostřednictvím aplikací pro tablety a mobilní telefony. Děti jsou naše budoucnost a my chceme vytvořit úspěšný projekt, který zároveň nabídne skutečnou hodnotu. Naším cílem je novým přístupem k předškolnímu vzdělávání ve světě třetího tisíciletí přispět k rozvoji celoživotní lásky k učení.

Začínali jsme vývojem vzdělávacích aplikací, ale velmi rychle jsme rozšířili své působení. Nyní máme vlastní školku a také Lipa Adventure Club, kde dětem umožňujeme rozvíjet praktické dovednosti pro život pomocí rozmanitých aktivit a her, včetně digitálních. Nově vznikající produkty jsou součástí 8 vzdělávacích osnov, jejichž smyslem je celostní rozvoj dětské osobnosti. v návaznosti na našich 18 aplikací nabízíme například Real World Activities, které jsou plné tvořivých nápadů, her, úkolů a cvičení pro rodiče s dětmi. Naše FAQs Vám pomohou odpovědět na zvídavé dětské otázky. Vytváříme také interaktivní knížky, které rozvíjejí děti poutavými příběhy. Všechny produkty navíc lokalizujeme do 18 světových jazyků – a to je teprve začátek.

www.lipalearning.com